Domů Univerzity - SR

Zprávy o pořádaných konferencích přímo do Vašeho emailu!

Pro vaši univerzitu či fakultu připravíme
on-line konferenci.

Stránky archivovány
Národní knihovnou
ČR

ON-LINE
konference

Univerzity - Slovenská republika


E-CON

Seznam adresovaných (veřejných) vysokých škol / univerzit.


Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  |  www.upjs.sk

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  |  www.ucm.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  |  www.ukf.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  |  www.umb.sk

Trnavská univerzita v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave  |  www.stuba.sk

Technická Univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
  • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne  |  www.tnuni.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Ekonomická univerzita v Bratislave  |  www.euba.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  |  www.uniag.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Katolícka univerzita v Ružomberku  |  www.ku.sk

Univerzita J. Selyeho

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
  • Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika  |  www.aos.sk

Akadémia Policajného zboru