Domů Univerzity - CZ

Zprávy o pořádaných konferencích přímo do Vašeho emailu!

Pro vaši univerzitu či fakultu připravíme
on-line konferenci.

Stránky archivovány
Národní knihovnou
ČR

ON-LINE
konference

Univerzity - Česká republika


E-CON

Abecedně tříděný seznam adresovaných (veřejných) vysokých škol / univerzit.


Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze  |  www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze  |  www.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  |  www.jcu.cz

Masarykova univerzita

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně  |  www.mendelu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě
 • Ostravská univerzita v Ostravě  |  www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo  |  www.svse.cz

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  |  www.ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  |  www.utb.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně  |  www.vfu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  |  www.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze  |  www.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  |  www.vscht.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha  |  www.vip-vs.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  |  www.vstecb.cz

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni
 • Západočeská univerzita v Plzni  |  www.zcu.cz