Domů Klastry

Zprávy o pořádaných konferencích přímo do Vašeho emailu!

Pro vaši univerzitu či fakultu připravíme
on-line konferenci.

Stránky archivovány
Národní knihovnou
ČR

ON-LINE
konference

Akademická půda a klastrová spolupráce


E-CON

Klastry jsou definovány jako regionálně umístěné sdružení navzájem propojených podnikatelských subjektů, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Klastry se zaměřují na určité sektory, obory a/nebo produkty s vysokou hustotou mezioborových interakcí a dohromady jsou svazovány odběratelsko-dodavatelskými vztahy, společnými technologiemi, společnými zákazníky a distribučními kanály či společnými pracovními trhy a lidským kapitálem.

Databáze relevantních klastrů České republiky.