Domů Jak konference probíhají?

Zprávy o pořádaných konferencích přímo do Vašeho emailu!

Pro vaši univerzitu či fakultu připravíme
on-line konferenci.

Stránky archivovány
Národní knihovnou
ČR

ON-LINE
konference

Jak konference probíhají?


E-CON

Jak konference probíhají?

Platforma E-CON 1.0 nabízí pořadatelům veškeré aktivní nástroje pro pořádání jejich konference.1. Web pozvánka konference
 

Pořadatel sdělí základní parametry konference, na základě kterých je připravena internetová prezentace konference.

Přidělený virtuální prostor (s vlastní doménou) umožňuje informovat zájemce o základních charakteristikách konference (název, termín pořádání, personální zabezpečení, témata konference, jednací jazyky apod.).

Souběžně je potenciálním účastníkům umožněno provést svoji registraci pomocí formuláře.

Po přijetí registrace je administrátor schopen zveřejnit jméno účastníka na web pozvánce konference, souběžně systém umožňuje s tímto účastníkem komunikovat.


2. Průběh vlastní konference

Před startem konference systém vede související agendu (vyžádání registračního poplatku, zaslání výzvy k platbě účastníka, kontrola přijetí jeho příspěvku apod.). Každému účastníkovi je předán unikátní přihlašovací klíč.

V den startu konference se mohou registrovaní účastníci přihlásit do virtuálního prostoru, kde jim je umožněno:

 

  • seznámit se s účastníky konference,
  • diskutovat nad vybranými tématy,
  • získat plné texty příspěvků,
  • být v interaktivním propojení s ostatními účastníky,
  • navázání vazeb na akademické i firemní úrovni.


 

3. Správa výstupů konference
 

Obdobně jako u běžně pořádané konference i platforma E-CON se zaměřuje na: 

 

  • shrnutí výstupů pořádané konference,
  • zajištění ISBN pro tištěné materiály konference,
  • předání výstupů konference všem jejím účastníkům (sborník, informační materiály apod.).


 

4. Znalostní síť
  

Cílem platformy E-CON je vytvoření virtuální znalostní sítě. Tato síť v sobě nese nejen informace o pořádaných konferencích, ale také začleňuje jejich účastníky do uceleného systému, díky němuž je možné být ve spojení s posledními trendy, poznatky a odborníky z daného oboru.

Takto nastavený princip pak zajišťuje, že o cílech a výstupech konference jsou informování též zájemci, kteří se přímo konfernce neúčastní. Oslovení posluchačské základy je pro účastníky E-CON konferencí daleko větší.