Domů Co je E-CON?

Zprávy o pořádaných konferencích přímo do Vašeho emailu!

Pro vaši univerzitu či fakultu připravíme
on-line konferenci.

Stránky archivovány
Národní knihovnou
ČR

ON-LINE
konference

Co je E-CON?


E-CON

Co je E-CON?

Platforma E-CON je nástrojem pro efektivní pořádání konferencí. Umožňuje oslovení vhodného okruhu zájemců o konferenci, přijetí jejich přihlášky a veškeré související agendy, správu průběhu samotné konference a včasné předání výstupů konference všem jejím účastníkům.


E-CON v. 1.0 je systémem s několika aktivními prvky, které se zaměřují na zvýšení účinku a rozšíření cílů pořádané konference. Chod celého systému je rozdělen do základních čtyř na sebe navazujících kroků:
 

  • Definování základních parametrů pořádané konference (cíl, termín, relevantní účastníci, téma konference, garanti konference apod.)
  • Online oslovení a přijetí přihlášky účastníků konference (konstrukce web pozvánky konference, aktivní/pasivní účast účastníků, přijetí platby, správa a přehled přihlášek apod.)
  • Online chod konference (virtuální prostor pro pořádání konference, zobrazení příspěvků účastníků, elektronická komunikace, zobrazení detailů o účastnících apod.)
  • Ukončení konference (rozeslání výstupů konference jejím účastníkům – sborník s ISBN, přehledové zprávy, předání relevantních informací pořadatelům apod.)